• انواع فایل های مجاز : pdf.
    توجه: رزومه خود را در قالب فایل pdf بارگزاری کنید.
اگر مدرس خلاق زبان‌های انگیسی، آلمانی و فرانسه هستید و میخواهید با ما همکاری کنید و تدریس آنلاین داشته باشید، خوشحال می‌شویم شما را در تیم خود داشته باشیم. فرم جذب مدرس را پر کنید. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا از ابتکار و مهارت‌های آموزشی شما استفاده کنیم و لذت یک تدریس خوب را برای شما ماندگار کنیم.
اگر مدرس خلاق زبان‌های انگیسی، آلمانی و فرانسه هستید و میخواهید با ما همکاری کنید و تدریس آنلاین داشته باشید، خوشحال می‌شویم شما را در تیم خود داشته باشیم. فرم جذب مدرس را پر کنید. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا از ابتکار و مهارت‌های آموزشی شما استفاده کنیم و لذت یک تدریس خوب را برای شما ماندگار کنیم.